ขั้นตอนในการขอรับบริการกล้าไม้

    หลักฐานประกอบการขอรับบริการกล้าไม้
    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    2. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ
    3. แผนที่พิ้นที่ปลูกต้นไม้โดยสังเขป , สำเนาโครงการฯ(ถ้ามี)
    4. มาติดต่อขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง 

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player    แบบฟอร์มขอรับกล้าไม้(ฉบับปรับปรุง)  (ดาวน์โหลด)
    แบบฟอร์มอื่นๆเกี่ยวกับป่าไม้
    ข้อมูลพื้นฐานของไม้เทพทาโร
    ข้อมูลพื้นฐานการเพาะชำกล้าไม้
    ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้
    คู่มือมาตรฐานการให้บริการกล้าไม้
    ข้อมูลพื้นฐานของไม้เทพทาโร
    คู่มือการปลูกต้นไม้(มาปลูกต้นไม้กันเถอะ)
    คู่มือแผนที่สังเขปแสดงหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ ของกรมป่าไม้ ทั่วประเทศ
    การปลูกไม้ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ในสวนยางพารา  
    การปลูกไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) ในเชิงเศรษฐกิจ

    
            Free-counter-plus.com
Update 5 เมษายน 2558
© Copyright 2013. phangngaplantseedling.go.th. All Rights Reserved
เลขที่ 54/17  ม.7  ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ติดต่อสอบถาม โทร. 075-618057  
Up | Contact | RSS